Wyrzucanka - obliczanka

Wyrzucanka - obliczanka należy do gier podwórkowych.

Celem tej gry jest utrwalenie pojęcia liczby oraz ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu.

Potrzebne nam będą: kreda i płaski kamyk.Na płytach podwórkowych rysujemy planszę z okienkami. W okienkach cyfry od 0 do 9.


Dzielimy klasę na zespoły.
W naszej klasie jest 25 uczniów, więc podzieliliśmy się na 5 zespołów.Każdy zespół otrzymuje kartę wyników ( karty wyników mogą być narysowane na płytach chodnikowych kredą). My wykorzystaliśmy kredę i płytę boiska.


Gra odbywa się w 2 poziomach.

I POZIOM
Rozpoczynamy grę. Kolejno członkowie zespołu rzucają kamykiem. Ważne jest, aby kamyk zatrzymał się w okienku z liczbą. Uzyskany wynik zapisuje .

II POZIOM
Gracze wykonują po dwa rzuty.  Z wyrzuconych cyfr układają liczby dwucyfrowe. Cyfra z pierwszego rzutu - oznacza liczbę jedności, drugiego rzutu liczbę dziesiątek.Przykład:
Pierwszy rzut - kamyk zatrzymuje się na polu nr 4.
Drugi rzut - kamyk upada na pole nr 2 .
Gracz w tabeli zapisuje liczbę 24

Jeśli gracz wykona dwa rzuty i tylko jeden raz trafi w pole z liczbą, to to zapisuje tylko tę liczbę.

Na koniec każdy zespół sumuje swoje liczby. Wygrywa zespół z największą sumą.