Kto ma więcej?
Dzieci grają parami. Losują kartonik  i dodają liczby lub kropki  porównując wynik. Osoba z większą liczbą wygrywa i  zabiera 2 kartoniki. Zwycięzcą gry jest uczeń z większą liczbą kartoników. Oczywiście można zastosować również inne działania matematyczne.

Who has more?

Children play in pairs. They draw lots cardboard box and add the number of dots, or comparing results. A person with more wins and takes 2 cartons. The winner is the student with more cartons. 
Of course you can also use other mathematical operations.