Figury i klasyfikacja

Figury i klasyfikacja

Wersja pierwsza: "Podaj dalej"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje karteczkę z narysowaną figurą. Gdy gra muzyka, dzieci podają sobie kartki z figurami. Gdy muzyka zatrzyma się, dzieci dobierają się w grupy według figury.

Wersja druga: "Rodzina figur"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje kartkę z narysowaną figurą. Gdy gra muzyka, dzieci podają sobie kartki z figurami. Gdy muzyka zatrzyma się, dzieci dobierają się w grupy 4-osobowe, w której skład wchodzi: koło, prostokąt, kwadrat i trójkąt (figury nie mogą powtórzyć się w grupie).

Wersja trzecia: "Kto odpadnie?"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje kartkę z narysowaną figurą. W środku znajduje się dziecko z zawiązanymi oczami. Gdy gra muzyka, dzieci przekazują sobie karteczki. Gdy nauczyciel zatrzyma muzykę, dziecko znajdujące się w środku mówi: wybieram figurę ... (np. kwadrat). Wszystkie osoby, które mają wyznaczoną figurę, odpadają z gry. Gra toczy się do czasu, aż wygra jedna osoba.

Marta