Matematyczne bingo

Uczniowie otrzymują plansze z 9 polami. Nauczyciel na tablicy zapisuje 15 liczb. Dzieci wybierają 9 liczb i wpisują je w pola swojej planszy. Nauczyciel podaje działania. Gracze obliczają wynik i sprawdzają, czy znajduje się na ich planszy. Jeśli tak - zakreślają kołem, lub przykrywają żetonem. Kiedy gracz dostrzeże trzy przykryte obok siebie pola w poziomie, pionie lub na ukos - woła BINGO.