Orientacja przestrzenna + utrwalenie cyfr

Orientacja przestrzenna + utrwalenie cyfr
Nauczyciel podaje cyfrę, od której dzieci rozpoczną wędrowanie po planszy (dzieci podążają wzrokiem po planszy, bez użycia rąk). Następnie wskazuje, gdzie mają się poruszać (przykład: idę do góry, w prawo, w prawo, do dołu, w lewo). Na końcu zadaje pytanie: na jakiej cyfrze stoję??

Marta