Matematyczne Zoo. Mathematical Zoo.

MatZoo, czyli Matematyczne Zoo to polska platforma edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, która umożliwia samokształcenie w trybie online w zakresie edukacji matematycznej. Platforma jest dostępna pod adresem: http://www.matzoo.pl/. Aby z niej korzystać nie trzeba zakładać konta. Rozwiązywanie zadań odbywa się w atmosferze nauki poprzez zabawę. Na platformie można wybrać klasę oraz poziom trudności. Ważną cechą platformy jest to, że po każdym wykonanym i zatwierdzonym zadaniu pojawiają się informacje zwrotne. Dzięki temu dzieci mają możliwość poznania siebie a tym samym możliwość częstego odczuwania sukcesu i satysfakcji.
---
MatZoo, or Mathematical Zoo, is a Polish educational platform for primary school pupils, which enables online self-education in the field of mathematical education. The platform is available at: http://www.matzoo.pl/. You do not have to set up an account to use it. Solving tasks takes place in the atmosphere of learning through fun. On the platform you can choose the class and level of difficulty. An important feature of the platform is that after each completed and validated task feedback is displayed. Thanks to this, children have the opportunity to get to know each other and thus the possibility of frequent success and satisfaction.
---