SUDOKU  łamigłówka, której celem jest wypełnienie tabeli w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3  znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.


Sudoku puzzle, the aim of which is to fill the table in such a way that each row, each column and each of the nine 3 × 3 squares there were one digit from 1 to 9.