Sumamos y restamos con Símbolos. Palito en vertical es más 1; círculo, significa más 10 y el triángulo, más 100. Si estos símbolos los cruzamos se convierten en negativos,,, quitamos una unidad, una decena y una centena, Da mucho juego para realizar cantidad de actividades.

Place Value Slider

I used the idea of the partner Fatma Güler from Turkey and I made some "Place Value slider" to use for learning about two and three digit numbers and place value the ones, tens place. I can honestly say that it has helped my students really understand two digit numbers.
We give students a number telling how many points and how many tens have .The children crawling over the cards down and create the two-digit number

Thank the school Huzurent Latife Hanım İlkokulu from Turkey!

Kostki. Działania w zakresie 12. Przeliczanie. Kostka. Activities in the scope of 12. Conversion.


Link do wersji pełnoekranowej: http://LearningApps.org/view2662647

<iframe src="//LearningApps.org/watch?app=2662647" style="border:0px;width:100%;height:500px" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>


Hundreds Chart Puzzles


My students have difficulty with counting or remembering the correct order of numbers. We need to be able to assist students to be able to see the patterns in numbers, which will help them be able to read and count numbers beyond 100.One way to do this is to use a hundreds chart.
 Hundreds chart puzzles are a fun way for your students to revise the order of numbers and look for patterns.There are many different ways they can be used, including to:
 • Count on from a number;
 • Count back from a number;
 • Count more than and less than a particular number;
 • Fill in the missing numbers;
 • Look for patterns;
 • Skip count; and
 • Look for odd and even numbers. 
We focused on ten more/ten less and one more/one less.
Hundred Chart and 1 Way to Use It

 Make a peek-a-boo cross that shows kids the relationship between a number and the other numbers touching it.
Students choose one of the 100's charts and a recording sheet. Toss a game chip onto the board and place their recording sheet over their number. They will see their number through the small hole in the center box and then complete the remaining four boxes for 10 less, 1 less, 1 more, 10 more. I put the sheets in a clear plastic sleeve so they are reusable. Students check their answer by referring back to the 100's board.

Number Mysteries for Math Detectives!

My first graders just started adding two digit numbers, but some of them still need a little practice with place value. This activity  focuses on ten more/ten less and one more/one less.  It was such good practice and so much fun 
Students pick a card, write their number in the center, and then fill in the missing numbers around it. 
Super easy to prep and great practice!  
number puzzles

Number puzzles are a great way for students to use their creative minds to piece together a puzzle while also practicing their counting and number sequencing by making sure the numbers at the bottom of the artwork are in order. Great for a math center or station in your  class. Just we print  and cut into strips for students to use. Matematyczne bingo

Uczniowie otrzymują plansze z 9 polami. Nauczyciel na tablicy zapisuje 15 liczb. Dzieci wybierają 9 liczb i wpisują je w pola swojej planszy. Nauczyciel podaje działania. Gracze obliczają wynik i sprawdzają, czy znajduje się na ich planszy. Jeśli tak - zakreślają kołem, lub przykrywają żetonem. Kiedy gracz dostrzeże trzy przykryte obok siebie pola w poziomie, pionie lub na ukos - woła BINGO.

Kto ma więcej?
Dzieci grają parami. Losują kartonik  i dodają liczby lub kropki  porównując wynik. Osoba z większą liczbą wygrywa i  zabiera 2 kartoniki. Zwycięzcą gry jest uczeń z większą liczbą kartoników. Oczywiście można zastosować również inne działania matematyczne.

Who has more?

Children play in pairs. They draw lots cardboard box and add the number of dots, or comparing results. A person with more wins and takes 2 cartons. The winner is the student with more cartons. 
Of course you can also use other mathematical operations.
                                                           Matematyczny Twister

Matematyczny Twister

Wersja 1: Na materiale narysowane są figury geometryczne (analogicznie do kolorów w grze Twister). Dziecko kładzie dłonie i stopy na podane przez nauczyciela lub inne dziecko figury.

Wersja 2: Dzieci dobierają się w pary. Na kartce papieru rysują figury. Zasady takie same jak w grze Twister, z taką różnicą, że w grze biorą udział 4 wybrane przez dziecko palce (a nie stopy i dłonie). Jedno dziecko podaje polecenie, drugie wykonuje.

Basamaklar- Digits

Digits material
Number of read activity to be used in the

Basamaklar materyalı
Sayıları okuma etkinliğinde kullanılacak0 dan 9 a kadar olan şeritler hareket ettirilerek 6 basamaklı sayılar oluşturulur.

from 0 to 9 strips move lever 6-digit numbers will be created.


"Muchy matematyczne"- "Flies math".

Do gry potrzebne są kolorowe packi na muchy, cerata lub obrusy z narysowanymi muchami-liczbami oraz koperta z działaniami.
For the game we need: fly- flaps, oilcloth or large sheets of paper with funny flies- numbers and an envelope with mathematical operations.Jeden uczeń losuje działanie i głośno je mówi (może to robić nauczyciel). 
Wygrywa zespół, który szybciej uderzy packą w prawidłowy wynik. 

One student draw operation and says it loudly. 
The team, which quickly hit flaps in the correct result is a winner.


Słoik matematyczny

"Słoik matematyczny"
Dzieci tworzą grę planszową. Otrzymują od nauczyciela duży arkusz papieru, kilka kartek papieru w różnych kolorach i kredki. Dzieci tworzą tor, numerują pola, tworzą zadania do "matematycznego słoika", a na końcu tworzą szatę graficzną gry. "Słoik matematyczny" zawiera różne zadania stworzone wcześniej przez dzieci (np. zrób 14 podskoków, znajdź w sali trzy przedmioty w kształcie trójkąta, rozwiąż podane działanie, dokończ rytm itp.) Dziecko losuje zadanie ze słoika, jeśli zatrzyma się na zaznaczonym polu.

Marta

Gra interaktywna - Milionerzy

Zabawy matematyczne - rozwiązywanie zadań tekstowych. Proponuję
http://LearningApps.org/view2570147Greetings From Romania!                 
Hello from Romania! My students are in the  first grade, at Gymnasial School "Caius Iacob" Arad.

Math tales

Feel free to watch the mathematical tales.

Book titled 'Gifts for the lady Autumn'Read this free book made on StoryJumper

Book titled ' A trip to the forest'Read this free book made on StoryJumper

Mnożenie i dzielenie - gra komputerowa

Tutaj jest link do wersji pełnoekranowej :http://LearningApps.org/view944407

Liczby / Numbers

Świnka Skarbonka

Świnka Skarbonka

Witajcie!
Nie wiem, czy spodoba Wam się mój pomysł, ale przyszedł mi do głowy na zajęciach 
W-F.  Kiedyś na podwórku była popularna gra w "Kartofla". Nie wiem, czy graliście w nią w dzieciństwie? Ja ją trochę zmieniłam, ale zasada jest podobna. Trzeba wykazać się celnością i szybkością reagowania.
Dzieci stoją w kole. Do środka zapraszamy chętną świnkę skarbonkę, którą chcemy rozbić, aby zebrać potrzebne pieniądze na ulubioną książkę, grę itp.
Umawiamy się, że dzieci celują tak, aby zbić środkowego. Mogą toczyć piłkę po ziemi lub rzucać - to zależy od wprowadzonych zasad. Dziecko znajdujące się w środku ucieka i stara się omijać piłkę. Jeżeli piłka rozbije "świnkę - skarbonkę", pada pytanie "Świnko, świnko, ile pieniędzy masz w środku?". Świnka -skarbonka odpowiada " Mam....złotych". Do środka wchodzi dziecko, które rozbiło świnkę i gra toczy się dalej. Dzieci za każdym razem przeliczają swoje oszczędności. Muszą starać się, aby kwota nie przekroczyła 100 złotych. 
Hello, this is the game with ball. Pupils are standing in the circle. A child is standing in the centre of the circle. He is "świnka - skarbonka". (In Poland children are collecting money into the money box). Children are throwing a ball and they must hit a child in the centre. They say "How much money you have got?" Świnka -skarbonka say: " I have got 20 złotych". A next child is coming in the centre and he is escaping from the ball. They are playing so long until is 100.
SUDOKU  łamigłówka, której celem jest wypełnienie tabeli w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3  znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.


Sudoku puzzle, the aim of which is to fill the table in such a way that each row, each column and each of the nine 3 × 3 squares there were one digit from 1 to 9.Greetings from the school in Bialystok. We are in the first grade of primary schooland it was only begin their adventure with the school. I we get to know the number of colors :-)

Dni tygodnia

Do przeprowadzenia gry potrzebne będą:

 • Plansza z nazwami dni tygodnia
 • 2 kostki: 
 1. z kolejnymi dniami tygodnia (brakuje jednego, ale to bez znaczenia)
 2. z napisami: dzisiaj, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj, :( strata kolejki
 • nakrętki lub pionki

Uczeń rzuca pierwszą kostką i odczytuje dzień tygodnia np. sobotę, następnie  drugą kostką np. wczoraj. Podaje rozwiąznie czyli piątek i umieszcza pionek na planszy we własciwym miejscu. Wygrywa, kto ułoży najwięcej swoich pionków.


To carry out the game you will need:

 • The board with the names of days of the week
 • 2 cubes:
 1. with consecutive days of the week (missing one, but it does not matter)
 2. subtitled: today, tomorrow, day after tomorrow, yesterday, day before yesterday, the queue loss :(
 • nuts or pieces
A student throws the dice and reads the first day of the week - Saturday, then the other dice - yesterday. Provides The Solution - Friday and places a pawn on the board in the right place. The winner, who will work out most of its pieces.

Game "Numbers"

You can use a variety of tasks.

1. put the numbers in the correct order;
2. find numbers neighbors;
3. count in ascending and descending order;
4. termed odd and even numbers;
5. work in pairs;
6. find pairs of numbers etc.


Daugavpils city special preschool N.9  (Latvia)
preschool teacher Sintija Snepste

Zabawa "Pociąg butów"

Zabawa "Pociąg butów"
Dzieci podzielone są na grupy (max 7 osób w grupie). Przed każdą z grup jest ułożony pociąg z pięciu papierowych butów (w kolorze niebieskim) od najmniejszego do największego. Każdy but posiada widoczny numer. Drużyny otrzymują tyle papierowych butów (w kolorze zielonym) z numerami, ile jest dzieci w grupie. Buty te odwrócone są numerem do podłogi. (Każda z grup musi posiadać taką samą liczbę butów do ułożenia. Jeśli w grupie jest mniej osób - jedno dziecko wykonuje zadanie dwukrotnie.)

Zadaniem dziecka z każdej drużyny jest wzięcie buta z numerem, podejście do pociągu i umieszczenie swojego buta we właściwym miejscu. Jeśli but o takim numerze już występuje w pociągu, dziecko kładzie jeden na drugi. Dzieci wykonują zadanie pojedynczo.

Uczniowie wspólnie z nauczycielem podliczają prawidłowo przyczepione wagony. Drużyna, która jako pierwsza ukończy prawidłowo zadanie, otrzymuje dodatkowy punkt.

Klocki Cuisenaire'a

Zabawa ułatwiająca zapamiętanie koloru klocków Cuisenaire'a z wybraną liczbą lub wykorzystująca właściwości klocków. Dzieci tworzą lub wybierają swoją ulubioną grę planszową. Zamiast tradycyjnej kostki - używają kostki kolorowej (np. zbudowana z klocków wafli mini).
Jeśli dziecko wyrzuciło kostką kolor niebieski, porusza się do przodu o 9 pól.


Marta


Kości - Tabliczka mnożenia / How to Play Dice - Multiplication Table

Check out How to Play Dice - Multiplication Table by SP Mako on Snapguide.

Opowiastki matematyczne:

Tworzymy matematyczne animacje.
We create mathematical animations.
 "Kwadrat i jego rodzina".   "Square and his family "


Figury i klasyfikacja

Figury i klasyfikacja

Wersja pierwsza: "Podaj dalej"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje karteczkę z narysowaną figurą. Gdy gra muzyka, dzieci podają sobie kartki z figurami. Gdy muzyka zatrzyma się, dzieci dobierają się w grupy według figury.

Wersja druga: "Rodzina figur"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje kartkę z narysowaną figurą. Gdy gra muzyka, dzieci podają sobie kartki z figurami. Gdy muzyka zatrzyma się, dzieci dobierają się w grupy 4-osobowe, w której skład wchodzi: koło, prostokąt, kwadrat i trójkąt (figury nie mogą powtórzyć się w grupie).

Wersja trzecia: "Kto odpadnie?"
Dzieci siedzą w kole. Każde z nich dostaje kartkę z narysowaną figurą. W środku znajduje się dziecko z zawiązanymi oczami. Gdy gra muzyka, dzieci przekazują sobie karteczki. Gdy nauczyciel zatrzyma muzykę, dziecko znajdujące się w środku mówi: wybieram figurę ... (np. kwadrat). Wszystkie osoby, które mają wyznaczoną figurę, odpadają z gry. Gra toczy się do czasu, aż wygra jedna osoba.

Marta

Zmieść jak najwięcej - konkursik

Każdy otrzymuje kartkę z konturem cyfry.

Telefon liczbowy na początek
Halo tu liczba 2, podaj swoją. Moja liczba jest o 5 większa. Twoja liczba to 7. 
Zmieść jak najwięcej - w określonym czasie wpisują jak najwięcej cyferek wewnątrz konturu, wysokość i szerokość wpisywanych tak jak w zeszycie. Wygrywa - kto ma najwięcej, kto napisał najstaranniej. Ciąg liczbowy - na koniec zapisują ciąg liczbowy w parach (malejący lub rosnący). Niektórzy powędrowali nawet do liczb ujemnych.