Basamaklar- Digits

Digits material
Number of read activity to be used in the

Basamaklar materyalı
Sayıları okuma etkinliğinde kullanılacak0 dan 9 a kadar olan şeritler hareket ettirilerek 6 basamaklı sayılar oluşturulur.

from 0 to 9 strips move lever 6-digit numbers will be created.