Dni tygodnia

Do przeprowadzenia gry potrzebne będą:

  • Plansza z nazwami dni tygodnia
  • 2 kostki: 
  1. z kolejnymi dniami tygodnia (brakuje jednego, ale to bez znaczenia)
  2. z napisami: dzisiaj, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj, :( strata kolejki
  • nakrętki lub pionki

Uczeń rzuca pierwszą kostką i odczytuje dzień tygodnia np. sobotę, następnie  drugą kostką np. wczoraj. Podaje rozwiąznie czyli piątek i umieszcza pionek na planszy we własciwym miejscu. Wygrywa, kto ułoży najwięcej swoich pionków.


To carry out the game you will need:

  • The board with the names of days of the week
  • 2 cubes:
  1. with consecutive days of the week (missing one, but it does not matter)
  2. subtitled: today, tomorrow, day after tomorrow, yesterday, day before yesterday, the queue loss :(
  • nuts or pieces
A student throws the dice and reads the first day of the week - Saturday, then the other dice - yesterday. Provides The Solution - Friday and places a pawn on the board in the right place. The winner, who will work out most of its pieces.