Wąż matematyczny

Kazdy uczeń bierze dwie części węża: początek i koniec. Odkrywa działanie matematyczne zapisane na kartce i podaje wynik, Za poprawną odpowiedź dokłada kolejną część węża. Można stosować do różnych działań matematycznych oraz różnicować stopień trudności.

Pomysł: Printoteka
Each student takes two hose: the beginning and the end. He discovers a mathematical operation recorded on the sheet and returns the result, for the correct answer makes another part of the hose. You can be used for various mathematical operations and differentiate degree of difficulty.