Mathematical grape

W pola wpisujemy liczby według określonej zasady.
Przykłady:
- zacznamy od 30 , wpisujemy kolejno liczby o 2 mniejsze
- zaczynamy od 8, dopisujemy kolejno liczby o 7 większe
- zacznamy od 50, wpisujemy liczby mniejsze o 7. In the field, enter the number of the rule.
Examples:
- I'll start with 30, enter the sequence number of the smaller 2
- Start with 8, we add numbers sequentially by 7 more
- I'll start with 50, enter the number of the smaller 7.