Liczby - zabawa z chustą animacyjną

Dzieci naklejają sobie na bluzkę wylosowany numer, następnie stają wokół chusty którą każdy trzyma na ustalone hasło podnoszą chustę do góry, nauczyciel wywołuje kto ma przebiegać pod chustą, dzieci zamieniają się miejscami. Przykładowe polecenia: -wywoływanie poszczególnych liczb, -liczby parzyste -liczby nieparzyste, -liczby mające w swoim zapisie np. dwójkę (20, 2, 12 itd.), zero (10,20..) itp., - liczby większe od..., mniejsze od... -liczby dające wynik np.7 Uczniowie mogą zaproponować inne polecenia.Fun game with an educational scarf. 

The Children have to draw (randomize) a number and put it on their T-shirts. Then all kids have to stay around the scarf and hold it. The teacher chooses one word (or command), and when he says this word loudly, all children have to lift the scarf. The teacher can say loudly numbers, for example 9, 2 or double figures or numbers divided by 2, or numbers higher than…, lower than... When the teacher says a special word or command, all kids who have a special number or who fit to a specific command have to run under the scarf and change their place in the circle. For example, a command may be: all the numbers which include 2 (e.g. 2, 12, 22, etc.). And as a result, every child who has 2 in his number, must swap their place with another child.  
Pupils can suggest their own ideas to this exercise.