Called Number

Pupils are sitting in a circle, they have to draw (randomize)  numbers or count loudly and remember what they drew (randomized) or said. Every child has to remember the exact number he or she has. The teacher starts the activity by saying, for example: ‘’I’m the number 24 and I call a number 6 less’’ (so the teacher calls number 18). Then a child with a correct number (18 in this case) says their number and calls another one which can be lower or higher than theirs.


Wywołana liczba 
Uczniowie siedzą w kręgu, losują liczby lub odliczają i zapamiętują wypowiedzianą liczbę. Nauczyciel rozpoczyna np. "Jestem 24 wywołuję liczbę o 6 mniejszą" (zgłasza się numer 18), następne dziecko mówi swoją liczbę i wywołuje mniejszą lub większą liczbę od siebie.