Łańcuszek matematyczny
Wybrany  uczeń wpisuje dowolną liczbę w zakresie 100. Następne  dziecko dopisuje znak  matematyczny i pasującą do działania  liczbę. Kolejne dziecko podaje wynik działania matematycznego.

Chain mathematical

The selected student enters any number in the range of 100. Next child writes mathematical sign and a matching number of activities. Another child reports the result of the mathematical equation.