Minutówka (Minute start)

 Uczniowie wykonują działania matematyczne w czasie 1 minuty i zapisują liczbę wykonanych obliczeń. Kolega sprawdza poprawność wykonania zadania i za dobry wynik przyznaje 1 punkt. Wygrywa uczeń z najlepszym wynikiem. Doskonała zabawa do ćwiczenia liczenia w pamięci. Można stosować różne liczby w zależności od wieku uczniów.

 Minute start-  Students perform mathematical operations within 1 minute and record the number of counts. A colleague validates the job and a good result gives 1 point. He wins the student with the best results. Great fun to practice counting in memory. You can use different numbers depending on the age of the students.