Bingo z Mikołajem
Przygotowujemy plansze z rysunkiem Mikołaja, na których zaznaczamy różną ilość kropek. Nauczyciel rzuca kostką do gry. Wypada pewna ilość oczek np.4. Dzieci na planszach z Mikołajem zaznaczają tylko jeden fragment spośród kilku z czterema oczkami. W kolejnym rzucie wypada znowu 4, dzieci zaznaczają kolejny fragment z czterema oczkami.  Ci co już nie mają czterech oczek na rysunku – nic nie zaznaczają. Rzucamy kostką do momentu, aż któreś z dzieci zamaluje całego Mikołaja i zawoła głośno BINGO.