Bingo choinka    

    Przygotowujemy karty z rysunkiem choinki i zaznaczonymi na niej liczbami od 1 do 6. Nauczyciel rzuca kostką do gry.Wypada pewna ilość oczek np.4. Dzieci na planszach z choinką zaznaczają fragment z liczbą 4 (jest ich pięć). Bingo choinka jest tak skonstruowana, że wszystkie dzieci powinny w jednakowym czasie skończyć kolorowanie. Dziecko które pierwsze zakrzyknie BINGO może zostać uznane za zwycięzcę (tutaj liczy się nie tylko spostrzegawczość, ale i refleks), albo wszyscy:)