Stworzenie Padlet - Creating Padlet

Dear Ewa  and dear ones partners,
I created a padlet of our presentation. Just double click and you can enter your presentations. For the moment we insert only,, personal presentations at a later stage also with an opening of another padlet we'll do that on the presentation of our schools and the annual school calendars of each partner country.
Best wishes
Francesca.

Ewa ukochane partnerów,
I stworzył padlet naszej prezentacji. Wystarczy dwukrotnie kliknąć i można wprowadzić swoje prezentacje. W tej chwili możemy wstawić tylko,, prezentacje osobowych na późniejszym etapie także z otworem innego padlet zrobimy to na prezentację naszych szkołach i rocznych kalendarzy szkolnych każdego kraju partnerskiego.
najlepsze życzenia
Francesca