MatZoo - Math Zoo


MatZoo, czyli Matematyczne Zoo to polska platforma edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, która umożliwia samokształcenie w trybie online w zakresie edukacji matematycznej. Platforma jest dostępna pod adresem: http://www.matzoo.pl/. Aby z niej korzystać nie trzeba zakładać konta. Rozwiązywanie zadań odbywa się w atmosferze nauki poprzez zabawę. Na platformie można wybrać klasę oraz poziom trudności. Ważną cechą platformy jest to, że po każdym wykonanym i zatwierdzonym zadaniu pojawiają się informacje zwrotne. Dzięki temu dzieci mają możliwość poznania siebie a tym samym możliwość częstego odczuwania sukcesu i satysfakcji.

---

MatZoo, or Math Zoo is a Polish educational platform for primary school pupils, which enables self-study online in the field of mathematical education. The platform is available at: http://www.matzoo.pl/. To use it you do not need to open an account. Solving problems takes place in an atmosphere of learning through play. The platform can select the class and level of difficulty. An important feature of the platform is that, after each and there are specific authorized feedback. As a result, children have the opportunity to learn about each other and the possibility of frequent feeling of success and satisfaction.