Powitanie


Pozdrawiam wszystkich odwiedzających bloga. Blog powstaje w ramach projektu eTwinning "Fun and Games Math". Współtworzy go 78 nauczycieli z 19 krajów (stan na dzień 25.09.2016 r.): Albanii, Armenii, Bośni i Herzegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Włoch. Na blogu nauczyciele dzielą się grami i zabawami, które wykorzystują w pracy z dziećmi. Jest to też miejsce na szukanie partnerów i prezentowanie wspólnych działań.
Ewa Barszczowska

---

I greet all visitors to your blog. Blog created in eTwinning project "Fun and Games Math". He co him 78 teachers from 19 countries (as of 25.09.2016 r.): Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Georgia, Spain, Latvia, Lithuania, Macedonia, Polish, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Turkey, Ukraine and Italy. On the blog, teachers share the fun and games that take advantage of working with children. It is also the place to look for partners and to present joint activities.
Ewa Barszczowska